Zasady użytkowania

Nota prawna

Niniejsza strona jest własnością i jest zarządzana przez Klaudyna Hebda Nature (“Firma,” “my,” lub “nas”).

Niniejsza nota prawna, wraz z Warunkami Użytkowania oraz opisem Polityki Prywatności, stanowi zasady, na których możecie mieć Państwo dostęp do strony klaudynahebda.pl oraz sklep.klaudynahebda.pl i wykorzystywać ją, włącznie z jej treściami, funkcjami i usługami oferowanymi na lub przez klaudynahebda.pl oraz sklep.klaudynahebda.pl (“Strona internetowa”), jako gość bądź zarejestrowany użytkownik.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, prosimy o zapoznanie się z tą notą prawną. Korzystając ze Strony internetowej lub klikając przycisk oznaczający przyjęcie lub zgodę na Warunki Użytkowania, w przypadku udostępnienia tej opcji, oświadczacie że przyjmujecie i zgadzacie się na związanie Notą prawną. Jeśli nie chcecie się Państwo zgodzić na postanowienia Polityki Prywatności, nie możecie mieć dostępu do Strona internetowa ani z niej korzystać.

 

 

Wyłącznie dla celów edukacyjnych i informacyjnych

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania przez niniejszą stronę internetową są przeznaczone wyłącznie dla celów edukacyjnych i informacyjnych. ​

 

 

Brak porad prawnych

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania przez niniejszą Stronę internetową nie mają być poradami prawnymi, i nie będą traktowane ani interpretowane jako takie. Podczas, gdy zawodowcy w Firmie stanowią prawników, a informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej odnoszą się do kwestii prawnych, informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej nie zastępują porad prawnych udzielonych przez upoważnionego prawnika, który jest świadomy faktów i okoliczności Państwa sytuacji.

Podjęliśmy najlepsze kroki by zapewnić, że informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania są precyzyjne i że stanowią cenne informacje. Bez względu na cokolwiek, co mogłoby być z tym sprzeczne, nic, co jest dostępne na lub przez niniejszą Stronę internetową powinno być rozumiane jako zalecenie tego, że nie należy porozumieć się z prawnikiem w celu analizy własnej konkretnej sytuacji. Firma wyraźnie zaleca uzyskanie porady od prawnika przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.

Ani Firma, ani żadni z jej prawników, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy czy braki na niniejszej Stronie internetowej ani też za jakiekolwiek szkody, jakich moglibyście Państwo doznać w następstwie nieuzyskania kompetentnej porady prawnej od licencjonowanego prawnika znającego Państwa sytuację.

 

 

Brak porad medycznych i zdrowotnych

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania przez niniejszą Stronę internetową nie mają być poradami medycznymi czy zdrowotnymi, i nie będą rozumiane ani interpretowane jako takie. Podczas, gdy zawodowcy pracujący w Firmie zajmują się kwestiami zdrowotnymi, a informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej odnoszą się do kwestii medycznych i/ lub zdrowotnych, informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej nie stanowią zastępstwa porad medycznych czy zdrowotnych od zawodowca, który jest świadom faktów i okoliczności Państwa konkretnej sytuacji.

Dołożyliśmy naszych najlepszych starań by zapewnić, że informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania są precyzyjne i że stanowią cenne informacje. Bez względu na cokolwiek, co mogłoby być z tym sprzeczne, nic, co jest dostępne na tej Stronie internetowej lub przez nią, nie powinno być rozumiane jako zalecenie tego, że nie należy porozumieć się ze specjalistą w zakresie medycyny czy zdrowia w celu analizy Państwa konkretnej informacji. Firma w sposób wyraźny zaleca uzyskanie porady od zawodowego specjalisty.

Ani Firma, ani żadni z jej prawników, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy czy braki na niniejszej Stronie internetowej ani też za jakiekolwiek szkody, jakich moglibyście Państwo doznać w następstwie nieuzyskania kompetentnej porady medycznej czy zdrowotnej od specjalisty znającego Państwa sytuację.

 

 

Brak porad zawodowych

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania przez niniejszą Stronę internetową nie mają być poradami specjalistycznymi, i nie będą rozumiane ani interpretowane jako takie. Podczas, gdy pracownicy i/ lub właściciele Firmy są zawodowcami, a informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej odnoszą się do kwestii w zakresie specjalizacji zawodowej Firmy, informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej nie zastępują porady od zawodowego specjalisty, który jest świadom faktów i okoliczności Państwa konkretnej sytuacji.

Dołożyliśmy naszych najlepszych starań by zapewnić, że informacje udostępnione na niniejszej Stronie internetowej oraz zasoby dostępne do pobrania są precyzyjne i że stanowią cenne informacje. Bez względu na cokolwiek, co mogłoby być z tym sprzeczne, nic, co jest dostępne na tej Stronie internetowej lub przez nią, nie powinno być rozumiane jako zalecenie tego, że nie należy porozumieć się ze specjalistą w celu analizy Państwa konkretnej informacji. Firma w sposób wyraźny zaleca uzyskanie porady od zawodowego specjalisty.

Ani Firma, ani żadni z jej prawników, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy czy braki na niniejszej Stronie internetowej ani też za jakiekolwiek szkody, jakich moglibyście Państwo doznać w następstwie nieuzyskania kompetentnej porady od zawodowego specjalisty znającego Państwa sytuację.

 

 

Brak stosunku zawodowego specjalisty z klientem

Państwa użycie niniejszej Strony internetowej – włącznie z wdrożeniem dowolnych sugestii opisanych na niniejszej Stronie internetowej i/ lub wykorzystaniem dowolnych zasobów dostępnych na niniejszej Stronie internetowej – nie powoduje stworzenia stosunku zawodowego specjalisty z klientem pomiędzy Państwem a Firmą ani dowolnym z jej specjalistów.

Firma nie może uznać Państwa za klienta chyba, że i dopóki nie ustali się, że sytuacja jest odpowiednia, i do czasu spełnienia różnych wymogów, np. ustaleń dotyczących opłat.  Zatem uznajecie Państwo i zgadzacie się, że przez użycie niniejszej Strony internetowej nie utworzono żadnego stosunku zawodowego z klientem.

 

Odpowiedzialność osobista użytkownika

Przez użycie niniejszej Strony internetowej, przejmujecie Państwo odpowiedzialność osobistą za wyniki swoich działań.  Zgadzacie się przejąć pełną odpowiedzialność za wszelkie obrażenia czy szkody, których możecie doznać w następstwie użycia bądź nieużycia informacji dostępnych na niniejszej Stronie internetowej czy zasobów dostępnych do pobrania z niniejszej Strony internetowej. Zgadzacie się na stosowanie rozsądni i przemyślane postępowanie przed podjęciem jakichkolwiek działań czy wdrożeniem jakiegokolwiek planu czy zasady sugerowanej czy zalecanej na niniejszej Stronie internetowej.

 

 

Brak gwarancji

Zgadzacie się Państwo, że Firma nie dokonywała żadnych gwarancji dotyczących wyników jakichkolwiek działań, niezależnie od tego, czy zostały zalecone na niniejszej Stronie internetowej, czy też nie. Firma udostępnia zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc użytkownikom strony internetowej osiągnąć sukces [w działalności gospodarczej/ w życiu/ w zakresie zdrowotnym/ w zakresie psychologicznym] oraz na innych polach. Niemniej jednak uznajecie Państwo fakt, że Państwa ostateczny sukces lub ostateczna porażka będzie wynikiem Państwa własnych działań, Państwa konkretnej sytuacji, a także niezliczonych innych okoliczności pozostających poza kontrolą i/ lub wiedzą Firmy.

Uznajecie Państwo także, że historyczne wyniki nie gwarantują podobnych rezultatów.  Zatem, wyniki uzyskane przez inne osoby – obojętnie, czy byliby to klienci Firmy lub nie – stosujące zasady opisane niniejszej Stronie internetowej nie stanowią gwarancji, że Państwo ani dowolne inne osoby czy jednostki będą w stanie osiągnąć podobne wyniki.

 

 

Błędy i pominięcia

Niniejsza Strona internetowa stanowi zasób publiczny przekazujący informacje ogólne, które mają na celu być poprawne, kompletne i aktualne, czego się jednak nie obiecuje ani nie gwarantuje.  Podjęliśmy rozsądne kroki by zapewnić, że informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej będą precyzyjne, ale nie możemy zagwarantować, że niniejsza Strona internetowa jest wolna od błędów. Uznajecie Państwo, że informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej mogą być błędne, i zgadzacie się na przeprowadzenie dokładnej analizy w celu potwierdzenia wszelkich informacji uzyskanych z niniejszej Strony internetowej i/ lub zasobów na niej dostępnych, przed podjęciem jakichkolwiek działań.  Wyraźnie zgadzacie się na to, by nie polegać na żadnych informacjach zawartych na niniejszej stronie internetowej.

 

 

Recenzje​

Okazjonalnie możemy publikować recenzje produktów, usług lub innych zasobów. Może to obejmować recenzje książek, usług i/ lub oprogramowania. Wszelkie takie recenzje stanowić będą wyrażone w dobrej wierze opinie ich autorów. Recenzowane produkty i usługi mogą zostać przekazane Firmie za darmo lub po obniżonych kosztach, stanowiąc zachęty do sporządzenia recenzji.

Bez względu na takie zniżki, udostępniać będziemy rzetelne recenzje tych produktów i/ lub usług. Uznajecie Państwo, że powinniście samo przeprowadzić dogłębne analizy, i że nie powinniście polegać tylko na recenzjach przekazanych na niniejszej Stronie internetowej.

Ujawnimy istnienie zniżek lub zachęt otrzymanych w zamian za sporządzenie recenzji produktu.

 

 

Odnośniki jednostek powiązanych

Okazjonalnie, Firma uczestniczyć będzie w programach reklamowych jednostek powiązanych, i może pozwolić na ujęcie odnośników jednostek powiązanych na niektórych naszych stronach. Oznacza to, że możemy uzyskać prowizję jeśli/ kiedy klikniecie Państwo na taki odnośnik lub dokonacie zakupu poprzez niego.

Polityka Firmy jest taka, że będzie wiązała się jedynie z produktami usługami, trenerami, doradcami i innymi specjalistami, co do których wierzymy, że zapewnią wartość naszym klientom i czytelnikom.

Firma powiadomi Państwa, jeśli jakikolwiek z odnośników będzie stanowił odnośnik jednostki powiązanej.

Uznajecie Państwo, że w zakresie Państwa wyłącznej odpowiedzialności pozostaje zbadanie, czy dowolne z ofert jednostek powiązanych są odpowiednie dla Państwa działalności, i czy będą stanowiły dla Państwa korzyść. Nie będzie Państwo polegać na żadnych zaleceniach, odniesieniach czy informacjach przekazanych przez Firmę, ale przeprowadzicie zamiast tego własną analizę i oprzecie się na niej w celu podjęcia decyzji o tym, czy zakupić produkt lub usługę jednostki powiązanej.

 

 

Brak poparcia

Okazjonalnie, Firma odnosić się będzie do innych produktów, usług, trenerów, doradców i/ lub specjalistów. Takie odniesienia nie są planowane jako uznanie czy informacja, że informacje udostępnione przez drugą stronę są dokładne. Firma podaje takie informacje jako odniesienie dla użytkowników. W zakresie Państwa odpowiedzialności leży przeprowadzenie własnej analizy i podjęcie samodzielnej decyzji o wszelkich takich produktach, usługach, trenerach, doradcach i/ lub specjalistach.

 

 

Opinie

W różnych miejscach na niniejszej Stronie internetowej znaleźć można opinie klientów produktów i usług oferowanych na niniejszej Stronie internetowej lub przez Firmę. Takie opinie to opinie rzeczywiste dokonane przez klientów i zostały rzeczywiście przekazane na niniejszej Stronie internetowej.

Pomimo tego, że opinie te stanowią informacje rzetelne dotyczące wyników uzyskanych przez tych klientów, wyniki uzyskane przez nich nie są koniecznie typowe. Uznajecie Państwo i zgadzacie się w szczególności, że te opinie nie stanowią gwarancji wyników, które Państwo czy ktokolwiek inny uzyska przez użycie dowolnych produktów bądź usług oferowanych na niniejszej Stronie internetowej lub przez Firmę.

 

 

Informacja o zyskach

Okazjonalnie, Firma może podać sprawozdanie o sukcesie dowolnego z obecnych lub dawnych klientów. Informacje o takim sukcesie zostały rzetelnie przedstawione przez tego Klienta. Uznajecie Państwo, że wcześniejsze sukcesy innych osób nie gwarantują Państwa sukcesu.

Jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, wyniki uzyskane przez Państwa mogą być różne, i będą opierały się na Państwa własnych możliwościach, doświadczeniu, wiedzy i poziomie pożądania. Nie ma żadnej gwarancji dotyczącej poziomu sukcesu, jaki Państwo możecie osiągnąć.  Nie ma gwarancji, że w ogóle cokolwiek Państwo zarobicie,  i uznajecie Państwo ryzyko, że informacje o zyskach i przychodach różnią się dla różnych osób.  Sukces każdej osoby jest zależny od jej czy jego historii, poświęcenia, pożądania i motywacji.

Wykorzystanie naszych informacji, produktów i usług powinno opierać się na Państwa własnej dokładnej analizie, i zgadzacie się Państwo, że Firma nie jest odpowiedzialna za Państwa sukces czy porażkę w działalności gospodarczej, które mogłyby być bezpośrednio lub pośrednio związane z zakupem i użyciem naszych informacji, produktów i usług ocenianych czy reklamowanych na niniejszej Stronie internetowej.

 

 

Brak gwarancji

FIRMA NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI CZY PRACY NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. FIRMA PONADTO NIE DAJE ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CZY GWARANCJI, ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW, PROGRAMÓW, PRODUKTÓW, KSIĄŻEK CZY USŁUG UJĘTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB PRZEZ NIĄ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, FIRMA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA I STOSOWNOŚCI DO UŻYCIA W KONKRETNYM CELU.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA ZWOLNIENIE FIRMY Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY WSZELKICH STRAT, KTÓRYCH DOZNAĆ MOŻECIE PAŃSTWO LUB DOWOLNA OSOBA CZY JEDNOSTKA Z PAŃSTWEM ZWIĄZANA, W NASTĘPSTWIE WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I/ LUB ZASOBÓW, KTÓRE MOŻECIE PAŃSTWO POBRAĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO, ŻE FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC PAŃSTWA ZA ŻADNEGO RODZAJU SZKODY, WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, PRZYPADKOWYMI, RÓWNOWAŻNYMI LUB NASTĘPCZYMI CZY STRATAMI DOWOLNEGO RODZAJU Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ INTERNETOWEJ.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĄDŹ DOSTĘPNE PRZEZ NIĄ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI BĄDŹ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE OKAZJONALNIE DODAWANE SĄ ZMIANY. FIRMA I/ LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ DOKONYWAĆ USPRAWNIEŃ I/ LUB ZMIAN NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM CZASIE.

FIRMA I LUB JEJ DOSTAWCY NIE CZYNIĄ JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH STOSOWNOŚCI, RZETELNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ W JAKIMKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODNOŚNE PRAWO, WSZELKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI UDOSTĘPNIANE SĄ “TAK JAK SĄ” BEZ GWARANCJI CZY WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. FIRMA I/ LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TYCH INFORMACJI, APLIKACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI CZY WARUNKAMI WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, STOSOWNOŚCI DO UŻYCIA W KONKRETNYM CELU, TYTUŁÓW ORAZ POSTANOWIEŃ O NIENARUSZENIU PRAW STRON TRZECICH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, FIRMA I LUB JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE CZY NASTĘPCE SZKODY, ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY OBEJMUJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, STRATY DANYCH CZY UTRATY PRZYCHODÓW, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA CZY PRACY NINIEJSZEJ STRONY, CZY TEŻ POWIĄZANE Z NIMI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, JAK I Z OPÓŹNIENIEM UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY CZY POWIĄZANYCH USŁUG, Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ ICH WYKORZYSTANIA, Z WYKONANIEM LUB NIEWYKONANIEM USŁUG, CZY TEŻ Z DOWOLNYMI INFORMACJAMI, Z OPROGRAMOWANIEM, PRODUKTAMI, USŁUGAMI I POWIĄZANĄ GRAFIKĄ UZYSKANĄ PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĄDŹ TEŻ W PRZYPADKU DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKANIA ICH Z UŻYCIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁOBY TO OPARTE NA UMOWIE, NA ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ŚCISŁEJ BĄDŹ INNEGO RODZAJU NAWET, JEŚLI FIRMA LUB DOWOLNI Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALIBY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. Z UWAGI NA TO, ŻE NIEKTÓRE STANY STANÓW ZJEDNOCZONYCH/ PORZĄDKI PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE CZY OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE CZY PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ PAŃSTWA. JEŚLI NIE JESTEŚCIE PAŃSTWO ZADOWOLENI Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, BĄDŹ TEŻ Z DOWOLNYCH Z TYC WARUNKÓW, PAŃSTWA JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM POMOCNICZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

 

Informacje kontaktowe:

Klaudyna Hebda Nature

Łopoń 38

32-830 Wojnicz

nature@klaudynahebda.pl

 

1.17.2018